Delo z igralcem / by Anja Mejač

Igralec me zanima zato, ker je človeško bitje. To vsebuje dvoje načelnih stališč: prvič, moje srečanje z drugo osebo, stik, vzajemno občutenje razumevanja in vtisa, ki ga ustvarja dejstvo, da se odpremo za drugo bitje, da ga skušamo razumeti: na kratko, premagovanje naše osamljenosti. Drugič, posks razumeti samega sebe skozi obnašanje drugega človeka, najdevanje samega sebe v njem.

Jerzy Grotowski, Revno gledališče, 1968