Povodna deklica / by Anja Mejač

Beseda “projekcija” ne pristaja prav dobro, kajti iz duše ni bilo nič izvrženo, ampak je psiha celo preko vrste dejanj introjekcije postala kompleksna v obliki, kot jo poznamo danes. Njena kompleksnost se je povečala v skladu z materializacijo narave. Neka strašna gracija iz tega obdobja, se danes imenuje “erotična fantazija” in na boleč način zaplete naše duševno življenje. Z njo se ne srečujemo nič manj kot s povodno deklico; tudi ona je podobna sukubu: spreminja se v mnoge oblike kot kakšna čarovnica in nasploh kaže neznosno samostojnost, ki praviloma sploh ne bi pristajala neki psihični vsebini. Včasih povzroči fascinacijo, ki se lahko meri z najboljšo uročitvijo, ali pa stanje strahu, ki ga ne more prekašati nobena pojavitev hudiča. Je nagajivo bitje, v številnih preobrazbah in preoblekah nam križa pot in nam jo zagode, ob tem pa povzroča srečne in nesrečne prevare, depresije in ekstaze, neobvladljive afekte in podobno. Tudi v stanju razumske introjekcije se povodna deklica ne odreka svoji navihanosti. Čarovnica ni prenehala mešati svojih umazanih ljubezenskih in smrtnih napitkov, toda njen magični strup se je izboljšal v intrigo in samoprevaro, kar je sicer nevidno, toda nič manj nevarno.

Carl Gustav Jung, 1934