Potopljene poezije

flamenko s slovenskimi besedili ... by Masa Majce

Ideja, ki je cel proces sprožila, je bila približati flamenko slovenskim ustvarjalcem in posledično slovenski publiki. Vnašanje slovenskih besedil v strukturo flamenko glasbe, torej zamenjati španska, spodbudi vprašanje, katera besedila vključiti? 

Ko flamenko, ali katerokoli formo, vzameš takšno kakršna je, se z njenimi elementi ne obremenjuješ na enak način, kot če si jo želiš spremeniti, jo poosebiti, rekonstruirati ter njene elemente povezati v neke nove kombinacije. 

Izbor poezije Franceta Prešerna sproži potrebo po gradnji drugačne zgodbe kar ima za posledico vnašanje vsebin, ki so z njim povezane.

Flamenko je umetniška oblika, ki sicer svobodne misli in občutke vpenja v precej determinirano strukturo, kar pa je posledica strogih estetskih meril za vzpostavitev harmonije, ravnotežja. Vse dogajanje znotraj flamenko plesa je strogo umeščeno v zahtevne flamenko ritme, torej v čas, ki je merjen, vsak del dogajanja je določen, ima svoje lastnosti, pravila. Ti deli se sicer lahko med seboj sestavljajo na različne načine, a vedno z ozirom na pripovedni lok.

Poezija umešča misli v stroge umetniške forme. Visoke ideje se izražajo z “vzvišenimi” pesniškimi oblikami. 

Njuna povezava vzpostavi nove odnose, ter kliče po načinu drugačnega gledanja, tako na flamenko kot tudi na poezijo Franceta Prešerna.

Memento mori /  Anja Mejač, Mitja Obed

Memento mori / Anja Mejač, Mitja Obed